Full-service Lease aanbiedingen

ICE i-Synergy: voordelig en full-service leasen van schoonmaakmachines. 

Voor een vast tarief beschikt u over de schrobmachine of veegmachine die u is geadviseerd door het team van ICE Benelux. U heeft alles inclusief:  servicebeurten en storingsbezoeken, onderdelen en slijtdelen en onbeperkt draaiuren. Er worden dus geen aanvullende facturen meer gestuurd. U heeft slechts 4 lease-facturen (per kwartaal één) per jaar. Uitgesloten zijn schades. U dient de machine wél zelf te verzekeren op uw bedrijfsinventaris-polis of werkmaterieelverzekering.

Smart & connected cleaning

De i-Synergy machines zijn voorzien van een slim management-systeem welke is gekoppeld aan een handige App of webportaal. U kunt uw machine(s) dus volgen; real-time of op basis van dag, week, maand of kwartaalrapportages. Handige gebruiksinformatie zoals oplaad- en werktijden, welke gebruikers, gereinigd oppervlak in m2 en locatie (GPS). Deze informatie kan van pas komen in uw bedrijfsvoering.

Bewaking elektrische componenten

Alle elektrische componenten zijn bewaakt: zuigmotor, borstelmotor(en), rijmotor, oplader en Lithium batterij. Als één van deze onderdelen een afwijkende waarde heeft signaleert het systeem dit en geeft de datatransmissie dit door aan onze servicedienst. Deze kan anticiperen alvorens er een echt probleem ontstaat en uitval dreigt.   Deze slimme bewaking voorkomt dus stilstand van de machine en geeft storingen door voordat u het zelf merkt!